ประชาสัมพันธ์

เทศกาลกินข้าวใหม่ม้ง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก เปิดเทศกาล กินข้าวใหม่ม้ง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ที่ซุกซ่อนอยู่กับชุมชนชายขอบ ที่ บ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ

ไปที่จังหวัดพิษณุโลก เขามีการเปิดเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่ซุกซ่อนอยู่กับชุมชนชายขอบ ที่บ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ งานเทศกาลท่องเที่ยวประเพณีกินข้าวใหม่ม้งจัดโดยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวชาวม้ง บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินอาหารพื้นบ้าน

หลังจากที่ชาวเผ่าม้งได้เก็บเกี่ยวข้าวเจ้าที่ปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ไฮไลท์ของงานก็คือการชิมข้าวใหม่ม้งที่หุงสุกใหม่ๆ ก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่หลายคนในหมู่บ้านสามารถปลูกข้าวไว้กินตลอดทั้งปีนี้ ซึ่งข้าวที่นำมาหุงก็เป็นเข้าโค้วว่าแต่ว่าเข้าโค้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ไปชมกัน

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments