ประชาสัมพันธ์

ตลาดเด็ดประเทศไทย | EP.51 | จ.พิษณุโลก | 22 ต.ค. 61จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยซึ่งอยู่ทางตอนบนของภาคห่างจากกรุงเทพฯ 368 กิโลเมตรโดยชื่อของจังหวัดมาจากคำว่า พิษณุ หมายถึงพระวิษณุตามความเชื่อของชาวฮินดูรวมกับคำว่า โลก ทำให้มีความหมายเป็นโลกแห่งความวิษณุนั้นเอง
พิษณุโลกเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยขอม โดยสมัยนั้นนิยมเรียกว่าเมืองสองแควที่เรียกเช่นนี้เพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อย ด้วยเหตุนี้พิษณุโลกหรือเมืองสองแควที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีตมีประวัติศาสตร์มายาวนานสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนี้ ขึ้นเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมวัดวาอารามและโบราณสถาน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่โรแมนติกชวนหลงไหลเป็นที่สุดค่ะและแฮปปี้

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments