ประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก ข้าวเม่าเงินล้าน อุดหนุนได้บุญ ชวนกินได้อร่อยจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือ ได้เตรียมกล้วย เพื่อมาทอดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เพื่อนำมาทอดเป็นข้าวเม่าทอดได้รับประทานกัน ถึงแม้ว่าในปีนี้วัตถุดิบที่เป็นกล้วย จะหายากมาก เนื่องจากประสบกับภัยแล้ง กล้วยขาดตลาด ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจะต้องไปรับซื้อที่ จ.กำแพงเพชร โดยข้าวเม่าพอกแพละ 30 บาทเช่นเดิม

สำหรับการขายข้าวเม่าพอกของวัดหาดมูลกระบือ ในปี 2559 ที่ผ่านมาทางวัดหาดมูลกระบือ มียอดจำหน่ายข้าวเม่าพอก ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท แต่หักต้นทุนแล้วเหลือ ประมาณ 500,000 บาท ซึ่งเงินทุกบาทก็จะนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัด อย่างไรก็ตามหากประชาชนท่านใดต้องการไปชิมและเลือกซื้อข้าวเม่าพอกของวัดหาดมูลกระบือ ที่มาจำหน่ายที่หน้าวัดใหญ่ ครั้งนี้ก็สามารถไปกันได้เป็นประจำทุกวันจนถึงวันที่ 17 ก.ย. นี้

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments