ประชาสัมพันธ์

จ.พิษณุโลก - จ.สุโขทัย พร้อมรับมือมวลน้ำเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม 2561ที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภายในช่วง 1-2 วันนี้ ทางหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ก็ได้แจ้งเตือนประชาชนจุดเสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง แม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะยังเป็นปกติ แต่ก็มีการติดตามรายงานปริมาณน้ำและความเสี่ยงต่างๆกันตลอด 24ชั่วโมง ไปติดตามรายละเอียดของแผนรับมือน้ำของภาคเหนือตอนล่าง ได้จากรายงาน

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments