ประชาสัมพันธ์

งานเกษตรรุ่งเรือง ของดีเมืองสองแควฯ จ.พิษณุโลก รอบทิศถิ่นไทย วันที่ 15 สิงหาคม 2561เราไปกันที่จังหวัดพิษณุโลก เค้ามีการจัดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตร ของดีเมืองพิษณุโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกันด้วย จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามได้จากคุณพิพัฒน์ อัฒพุธ (อัด-ทะ-พุด) รายงานจากจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments