ประชาสัมพันธ์

(คลิป) กล้ากินไหม ปั่กปั่ก อาหารจากกองขยะในฟิลิปปินส์คำเตือน: วิดีโอมีภาพที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

คนจนจำนวนหนึ่งในกรุงมะนิลา พึ่งพิงอาหารจากร้านที่นำเนื้อสัตว์จากกองขยะมาปรุงซ้ำอีกครั้ง หรือที่คนฟิลิปปินส์เรียกว่า "ปั่กปั่ก"

คำว่าปั่กปั่กมีความหมายตรงตัวว่า "อาหารปัดฝุ่น" ซึ่งเป็นการนำอาหารเหลือทิ้งจากภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือร้านที่ขายอาหารฟาสต์ฟู้ด มาเลือกเอาแต่เนื้อสัตว์ และนำไปปรุง ด้วยการต้ม เคี่ยว หรือทอด ให้เป็นอาหารจานใหม่ ขายให้คนยากจน

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ายังคงมีประชากรยากจนอยู่จำนวนไม่น้อย แม้รัฐบาลจะเคยกำหนดแผนระยะยาวเพื่อลดจำนวนประชากรยากจนที่สุดลง และการเติบโตทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้อัตราความยากจนลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ทั้งหมด

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments