ประชาสัมพันธ์

ชายจีนเก็บขวดพลาสติกจากทะเลมาสร้างเรือ ก่อนนำมันลงไปแล่นในทะเลอีกครั้งMoad Abu Zeid คือชายผู้ทิ้งขวดพลาสติก 700 ขวดลงในทะเล เพื่อประกอบอาชีพ แต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเป็นขยะ แต่การทิ้งของเขาคือการนำขวดทั้งหมดนั้นมาสร้างเป็นเรือ แล้วใช้มันพายออกทะเล เพื่อจับปลาหารายได้เลี้ยงตนเอง

“ไอเดียของผมเกิดจากการที่เห็นผู้คนทิ้งขวดเปล่าลงบนชายหาด ผมจึงสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาจากขยะของพวกเขา เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาหันมารักษาสิ่งแวดล้อม”

เรือลำนี้สามารถบรรทุกคนได้มากถึง 8 คน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทรงตัวและทักษะการพายเรือของลูกเรือ มูลค่าของเรือลำนี้อาจไม่สูงนัก แต่ความพยายามในการสร้างของชายนี้คนไม่สามารถตีราคาได้

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments