ประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561 ขึ้น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรและของดีเมืองพิษณุโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 19.00 น.ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561 ขึ้น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรและของดีเมืองพิษณุโลก เช่น ข้าว มะม่วง สุนัขพันืบางแก้ว ไก่ชนนเรศวร กล้วยตาก และ โอทอป ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

พร้อมทั้ง เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรให้การผลิตผลที่ดีมีคุณภาพ และส่งเสริมด้านการดำหนดราคาให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการประกวดพืชผลทางการเกษตรและประสัตว์สัตว์ เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ สาธิต เผยแพร่ และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

Phitsanuloklife


แท๊ก :

0 Comments