ประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว โดยมีพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมการแถลงข่าวมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 เป็นโครงการตอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และตอบสนองนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการศาสนา, คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆนี้

okmass


แท๊ก :

0 Comments