ประชาสัมพันธ์

รัฐขอเอกชน ให้ 11 ธ.ค.เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ไม่ถือเป็นวันลากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือบริษัทต่างๆ ให้วันที่ 11 ธ.ค. 2558 เป็นวันหยุดพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

วันที่ 6 ธ.ค. 2558 นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ลงนามในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่ให้ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้ จากเอกสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า ในเดือนธันวาคม 2558 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ได้แก่วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ซึ่งถือเป็นวันรัฐธรรมนูญ รวมถึงวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2558 ที่เป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ" และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือให้นายจ้างพิจารณาให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษให้แก่ลูกจ้าง โดยไม่ถือเป็นวันลา และในกรณีที่ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้วางแผนการเดินทางไปกลับเพื่อความสะดวก และปลอดภัยด้วย

รูป : innnews.co.th

pondee.sukasit


แท๊ก :

0 Comments