ประชาสัมพันธ์

ประติมากรรมใต้น้ำใหญ่ที่สุดในโลก

'Silent Evolution' เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นโดยนาย Jaime Gonzalez Cano เจ้าหน้าที่ของ The National Marine Park นาย Roberto Diza แห่งสามาคม The Cancun Nautical Association และนาย Jason deCaires Taylor โครงการนี้ประกอบด้วยประติมากรรมกว่า 400 ชิ้นที่มีขนาดเท่าคนจริงๆ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่และทะเยอทะยานที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


พิพิธภัณฑ์มุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะและรูปแบบของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นปฏิมากรรมเหล่านี้จะเป็นคอมเพล็กที่สรรพชีวิตทางทะเลเข้ามาสร้างอาณานิคมและอยู่อาศัยปติมากรรมแต่ละชิ้นสร้างขึ้นมาจากวัสดุพิเศษเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดปะการังที่มีชีวิต เมื่อติดตั้งเสร็จพื้นทะเลจะเต็มไปด้วยปติมากรรมเหล่านี้ ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 420 ตารางเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 180 ตันในการสร้างประติมากรรม The Silent Evolution ได้รับสิ่งของมาจากหลายภาคส่วนของสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเม็กซิกัน และจากคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ประติมากรรมเป็นรูปของบุคคลต่างๆ เช่นแม่ชี Rosario วัย 85 ปี … Rosario เด็กชายวัย 3 ปี และบุคคลในหลายสาขาอาชีพทั่วโลก ซึ่งรวมถึงนักบัญชี ครูสอนโยคะ ชาวประมง นักศึกษา นักกายกรรม ช่างไม้ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า [/color]http://www.soccersuck.com/

Phitsanuloklife


แท๊ก :

4 Comments

 1. k 20 September, 2013, 21:00
  น่าไปเที่ยว
 2. k 20 September, 2013, 21:00
  น่าไปเที่ยว
 3. k 20 September, 2013, 21:00
  น่าไปเที่ยว
 4. k 20 September, 2013, 21:00
  น่าไปเที่ยว