ประชาสัมพันธ์

TISCO โชว์กำไรQ3/56 เติบโต 18.8% หลังโกยรายได้เพิ่มทุกผลิตภัณฑ์การเงิน

TISCO โชว์กำไรQ3/56 เติบโต 18.8% หลังโกยรายได้เพิ่มทุกผลิตภัณฑ์การเงิน สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย (11 ต.ค.56) - - กลุ่มทิสโก้เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2556 เติบโตต่อเนื่อง กำไรสุทธิขยายตัว 18.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556 โดยกลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิจำนวน 1,132 ล้านบาท หรือเติบโต 18.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2556 มีกำไรสุทธิ 3,444.64 ล้านบาท หรือเติบโต 27.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยสำหรับงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน อยู่ที่ 21.8% และ 23.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 22.9% และ 21.6% ตามลำดับ โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2555 กลุ่มทิสโก้มีรายได้ดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้น 25.5% ตามการขยายตัวของสินเชื่อ ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 18.8% จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.7% ตามการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจนายหน้าประกันภัย และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 14.1% และรายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้น 23.1% สำหรับเงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้มีจำนวน 284,855.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยซึ่งมีจำนวน 202,150.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% ขณะที่มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีจำนวน 187,260.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2% สินเชื่ออเนกประสงค์มีจำนวน 13,427.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.6% จากการขยายตัวของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ (TISCO Auto Cash) ด้านสินเชื่อธุรกิจมีจำนวน 48,315.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9% จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และสินเชื่อสาธารณูปโภคและการบริการ ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีจำนวน 31,063.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.4% จากความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ด้านเงินฝากรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556 มีจำนวน 269,216.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่มีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 33,415 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของ ธปท. จำนวน 16,521 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องทั้งหมดที่ 18.1% ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนดไว้ที่ 6.0% อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่อสินเชื่อรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยอยู่ที่ 1.47% จากในไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 1.45% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อรถเก่าที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากสถานการณ์ในตลาดรถมือสอง สำหรับผลงานดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ (บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด) ในไตรมาส 3 ปี 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน บล. ทิสโก้ เท่ากับ 2,219.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.9% ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 2.4% เป็น 2.6% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน และงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด (บลป. ดอยซ์ ทิสโก้) ทั้งนี้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีจำนวน 234.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1% ด้านธุรกิจจัดการกองทุน (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด) มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 156,912.38 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมรวม 204.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการออกกองทุนตราสารทุนที่กำหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Equity Trigger Fund) จำนวน 4 กองทุน โดยมีกองทุนดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2556 จำนวน 2 กองทุน
เรียบเรียง โดย สุรเมธี มณีสุโข
อนุมัติ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน

นักลงทุน


แท๊ก :

1 Comments

  1. Robboitinc 20 September, 2013, 21:00
    Comprar Cialis Generico En Sevilla Discount On Line Finasteride viagra free shipping isotretinoin for sale legally Comprar Cialis Internet Seguro Safest And Cheapest Sildenafil Uk Super Kamagra viagra cialis Buy Cheapest Cialis Soft Child Reaction To Amoxicillin Amoxicillin Dosage Rat Cialis Et Psa Amoxicillin Claw Venta De Viagra Espana viagra online pharmacy Viagra.Fr Buy Viagra With Paypal Account Finasteride Prescription Floroda Acheter Cialis Danger cialis 5 mg original Levitra Canada Free Shipping Vendita Cialis Generico online pharmacy Cephalexin Pregnant Misotrol No Prescription cialis buy online Viagra Cialis Aphrodisiaque Kamagra Does It Work Levitra Avec Ordonnance Canadian Pharamacies viagra Viagra Rischio Infarto Tadalafil In Deutschland Kaufen Priligy Se Vende En Farmacias Isotretinoin Skin Health kamagra next day delivery Tadalafil 20 Mg Buy Direct From India Dapoxetine Acheter Metformin By Mail generic cialis Flagyl 400mg Tablets Dosage Viagra Ou Kamagra For Sale Hydrochlorothiazide Secure Viagra Soft Tabs Wirkung Cheap Cialis Zithromax And Your Period Is Generic Levitra Safe Priligy Meinungen Price Zithromax Viagra Delivered Overnight Cheap Cialis Il Viagra Propecia Minoxidil fedex shipping isotretinoin tablets low price