ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ วันเกษตรกร

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดงานพิษณุโลกเมืองสารพันพฤกษาครั้งที่ 13

เกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดงานพิษณุโลกเมืองสารพันพฤกษาครั้งที่ 13

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น บริเวณลานกลางเมือง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัด พิษณุโลกประจำปี 2562 โดยมีนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรชา...

รายละเอียด