ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ น้ำศักดิ์สิทธิ์

สาระน่ารู้ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สาระน่ารู้ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีประกาศขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ และยังแสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของพระราชพิธีดังกล่าว คือการถวายน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและการทรงรับน้ำอภิเษกจากพระราชครูพราหมณ์ ...

รายละเอียด