ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ ทุเรียน

เชิญชม ชิม ช้อป ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP จากระยอง ณ สหกรณ์วัดจันทร์ 7 พ.ค. 2652

เชิญชม ชิม ช้อป ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP จากระยอง ณ สหกรณ์วัดจันทร์ 7 พ.ค. 2652

เชิญแวะ ชม ชิม ช้อป ทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP จากระยอง ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด วันที่ 7 พฤษภาคม นี้ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดจองทุเรียนหมอนทอง คุณภาพ เกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน GAP และมี QR Code ตรวจสอบย้อนกลับผู้ผลิต จากสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด ...

รายละเอียด