ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ ตลาดใต้

ตลาดใต้ (ตลาดเทศบาล 1) จ.พิษณุโลก

ตลาดใต้ (ตลาดเทศบาล 1) จ.พิษณุโลก

ตลาดใต้ (ตลาดเทศบาล 1) จ.พิษณุโลก ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ พิษณุโลกไนท์บาซ่า ริ่มแม่น้ำน่าน เป็นตลาดขายสินค้าสด มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆ มากมาย เปิดทำการทุกวัน

รายละเอียด