ประชาสัมพันธ์

บทความเกี่ยวกับ ตลาด

ตลาดใต้ (ตลาดเทศบาล 1) จ.พิษณุโลก

ตลาดใต้ (ตลาดเทศบาล 1) จ.พิษณุโลก

ตลาดใต้ (ตลาดเทศบาล 1) จ.พิษณุโลก ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ พิษณุโลกไนท์บาซ่า ริ่มแม่น้ำน่าน เป็นตลาดขายสินค้าสด มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆ มากมาย เปิดทำการทุกวัน

รายละเอียด
ตลาดไนท์บาซาร์พิษณุโลก

ตลาดไนท์บาซาร์พิษณุโลก

ตลาดไนท์บาซาร์พิษณุโลก ตั้งอยู่บริเวณริมถนนติดลำน้ำน่านฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่ตีนสะพานเอกาทศรถ มีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาหาร บริการนวด ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีประชาชนในระแวก และนักท่องเที่ยวทั่วไป นิยมมานั่งรับประทานอาหารพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำน้ำ ตลาดจะคึกคักประมา...

รายละเอียด