ประชาสัมพันธ์

สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างในปี 2542 อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน และอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดราชบูรณะ เป็นสวนสาธารณะที่ติดริมแม่น้ำน่าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้พักผ่อน ในยามเย็นผู้คนจะมาออกกำลังกาย และนั่งชมแม่น้ำน่าน ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้