ประชาสัมพันธ์

ก๋วยเตี๋ยวเรือ แพเพ็ญ พิษณุโลก

รายละเอียด ก๋วยเตี๋ยวเรือ แพเพ็ญ พิษณุโลก
ก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพ็ญ เดิมขายอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม แห่งเก่า หรือศาลสมเด็กพระนเรศวรปัจจุบัน เมื่อโรงเรียนย้ายไป ก๋วยเตี๋ยวเรือ จึงย้ายมาเปิดที่สพานวัดจันทร์ตะวันออก