ประชาสัมพันธ์

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ริมคูเมือง และกำแพงเมืองโบราณ เมืองพิษณุโลก ทิศตะวันตก หรือบริเวณสี่แยกประตูเมืองพิษณุโลก ก่อนถึงสะพานนเรศวร ข้ามแม่น้ำน่าน เป็นอารามที่มีสถานที่สำคัญควรค่าแก่การไปสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกแห่งหนึ่ง ของเมืองพิษณุโลก แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนประวัติศาสตร์ ธานีมหาราชแห่งสยาม ดินแดนแห่งเรื่องราวของบรรพกษัตริย์ คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานพระบรมรูป พระอิริยาบถประทับยืนทรงพระแสงดาบ และ ไม้คานค่ายพระนเรศวร อันศักดิ์สิทธิ์

ส่วนที่มาของ ไม้คานค่ายพระนเรศวร อันศักดิ์สิทธิ์ อัญเชิญมาจากไม้คานค่ายเก่า ที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตั้งทัพที่ค่ายเมืองงาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งถูกโจรลักขโมยไปจากวัด ถึง ๔ ครั้ง แต่ต้องประสบเหตุ หลายประการ อาทิ ตอนกลางคืน ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังต่อสู้กันด้วยอาวุธกันกึกก้อง จนนอนไม่หลับ หรือ ประสบอุบัติเหตุ จึงต้องนำไม้คานค่ายพระนเรศวร มาคืนวัดทุกครั้งไป

นอกจากนี้แล้ว ภายในบริเวณวัดยังมีอาจาริยวิหารทรงไทย ซึ่งประดิษฐานรูปหล่อ หลวงปู่พันธ์ และพระครูปอน พระดีในดวงใจของชาวบ้านเมืองพิษณุโลก อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนทั่วไป มาบนบานศาลกล่าวสำเร็จสมปรารถนากันทุกวัน

หลวงปู่พันธ์ พระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณของชาวพิษณุโลก ได้สร้าง วัดคูหาสวรรค์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ภายหลังทรุดโทรม จน พ.ศ.๒๕๑๗ พระครูพิพิธวรการ หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า พระครูปอน โอภาโส ได้มาเป็นเจ้าอาวาสปกครอง เป็นที่เจริญศรัทธาปสาทนียแก่ประชาชนทั่วไปใน จ.พิษณุโลก ในความเป็นพระแท้รูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ จึงร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดคูหาสวรรค์ จนเจริญก้าวหน้า

วีดีโอแนะนำจากพิษณุโลกไลฟ์