ประชาสัมพันธ์

พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก

รายละเอียด พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก
พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งการปกครอง ลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ศิลปะวัฒนธรรม ในอดีต ได้ถูกรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าชม เข้าศึกษา สำหรับพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์ เปิดบริการให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น. วันอังคาร - วันพุธ (ปิดวันจันทร์) สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 055-247304-5