ประชาสัมพันธ์

วัดนางพญา (วัดนางพระยา)

รายละเอียด วัดนางพญา (วัดนางพระยา)
ตั้งอยู่ที่ถนนจ่าการบุญ มีปูชนียวัตถุ คือพระประธานอุโบสถ เรียกพระสมเด็จนางพระพญาเรือนแก้ว นอกจากนี้มีพระเครื่องพิมพ์นางพญา และเจดีย์เก่า ๒ องค์ สร้างเป็นวัดประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ เป็นที่ทราบกันว่าสมเด็จพระมหา-ธรรมราชาธิราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางวิสุทธิ์กษัตริย์พระราชชนนีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดนี้เป็นต้นตระกูลของพระเครื่องสมเด็จนางพญาสำหรับนามวัด บางทีก็เขียนเป็นวัดนางพญา วัดนางพญา ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ ถัดไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะ ต่างกันที่วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถมีแต่วิหาร