แผนที่ จุดสนใจ จุดสังเกต พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล ทางแยก ไฟจราจร พิษณุโลกไลฟ์

ห้าแยกโคกมะตูม

5 out of 5
Rating: 5
ห้าแยกโคกมะตูม เป็นห้าแยกที่อยู่ในตัวเมืองพิษณุโลก โดยทางทั้ง 5 เส้นทางแยกออกไปได้ดังนี้ 1. ไปบิ๊กซีพิษณุโลก 2. ไปสี่แยกบ้านแขก 3. ไปสนามบินเก่า 4. ไปตลาดโคกมะตูม 5. ทางเข้า TOT
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้าแยกสุรสีห์

5 out of 5
Rating: 5
ห้าแยกสุรสีห์ 1. ไปทางหอนาฬิกา 2. ไปไนท์บาซ่า (วันเวย์ ไม่สามารเข้าได้) 3. ไปโรงพยาบาลพุทธชินราช 4. ไปปทุมทองพลาซ่า 5. ไปแม็กโคร
รายละเอียดเพิ่มเติม

สามแยกต้นหว้า

2 out of 5
Rating: 2
สามแยกต้นหว้า เป็นสามแยกที่มีถนนสายหลักผ่าน โดยแต่ละแยกจะมีเส้นทางไปดังนี้ 1. ไป ม.น. หรือ ลงใต้ไปพิจิตร์ 2. ไปทางตลาดบ้านคลอง หรือเข้าตัวเืมือง 3. ไป แม็คโคร
รายละเอียดเพิ่มเติม

สามแยกแม็คโคร

4 out of 5
Rating: 4
สามแยกแม็กโคร ตั้งอยู่บริเวณ แม็กโคร ชื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกัน แต่เห็นเรียก สามแยกแม็กโครจนติดปากไปซะแล้ว โดยแต่ละแยกจะมีเส้นทางไปดังนี้ 1. ไปสามแยกต้นหว้า 2. ไปเข้าเมือง 3. ไปบางกระทุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม

สี่แยกอินโดจีน หรือสี่แยกร้องโพธิ์

0 out of 5
Rating: 0
สี่แยกอินโดจีน หรือสี่แยกร้องโพธิ์ เป็นสี่แยกจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ที่ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โครงการสี่แยกอินโดจีนเกิดขึ้นหลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540 กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นสี่แยกอินโดจีน เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในโครงการถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ย่างกุ้ง-ตาก
รายละเอียดเพิ่มเติม