แผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล น้ำตก พิษณุโลกไลฟ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)

3 out of 5
Rating: 3
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเ
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดนางพญา (วัดนางพระยา)

2 out of 5
Rating: 2
ตั้งอยู่ที่ถนนจ่าการบุญ มีปูชนียวัตถุ คือพระประธานอุโบสถ เรียกพระสมเด็จนางพระพญาเรือนแก้ว นอกจากนี้มีพระเครื่องพิมพ์นางพญา และเจดีย์เก่า ๒ องค์ สร้างเป็นวัดประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ เป็นที่ทราบกันว่าสมเด็จพระมหา-ธรรมราชาธิราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางวิสุทธิ์กษัตริย์พระราชชนนีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดนี้เป็นต้นตระกูลของพระเครื่องสมเด็จนางพญาสำหรับนามวัด บางทีก็เขียนเป็นวัดนางพญา วัดนางพญา ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ ถัดไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะ ต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์)

5 out of 5
Rating: 5
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์) ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดใหม่อภัยยาราม

2 out of 5
Rating: 2
วัดใหม่อภัยยาราม ที่อยู่ : ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :055-242133, 055-258967, 055-219758
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดเขื่อนขันธ์

5 out of 5
Rating: 5
วัดเขื่อนขันธ์ บ้านอรัญญิก ตำบลเขื่อนขันธ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

4 out of 5
Rating: 4
วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้ง : ม. 1 ถ.สิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดธรรมจักร จังหวัดพิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
วัดธรรมจักร จังหวัดพิษณุโลก วัดธรรมจักร ถ.เอกาทศรถ ตำบลในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก

0000-00-00 00:00:00 วัด, ศาสนา, โบสถ์,
5 out of 5
Rating: 5
วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดอรัญญิก

5 out of 5
Rating: 5
วัดอรัญญิก เป็นวัดโบราณสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณนอกกำแพงเมือง ประมาณ 1 กิโลเมตร ตามความนิยมในสมัยสุโขทัยที่สร้างสร้างวัดในป่าและ ให้ชื่อว่า "อรัญญิก" ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด เจดีย์องค์ประธานเป็นทรงลังกา ฐานกลม องค์ระฆังเหลือครึ่งซีกจนถึง บัลลังก์ พบร่องรอยการบูรณะจึงมีรูปแบบผสมผสาน พบซากอุโบสถ ซากใบเสมาหินศิลปสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน สุโขทัย และอยุธยา มีคูน้ำล้อมเนินดิน ที่หมู่ 6 บ้านหนองปลาค้าว ต. อรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ใต้เมืองพิษณุโลกประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีมาก่อนสมัยสุโขทัย แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดจุฬามณีเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดังนี้ ตามประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้สร้างพระวิหารและเสด็จออกผนวชที่วัดนี้ เมื่อปี พ.ศ.2007 เป็นเวลา 8 เดือน 15 วัน ในครั้งนั้นได้มี ข้าราชบริพารโดยเสด็จออกบวชถึง 2,348 รูป วัดจุฬามณีคงจะร้างมาตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการค้นหาวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดจันทร์ ตะวันตก

5 out of 5
Rating: 5
วัดจันทร์ ตะวันตก วัดจันทร์ตะวันตกอยู่ตรงกันข้ามฟากของแม่น้ำน่านกับวันจันทร์ตะวันออก เดิมอาจจะเป็นวัดเดียวกัน แล้วแยกออกเป็นสองวัดภายหลังก็ได้ วัดทั้งสองนี้จึงน่าจะเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณที่เดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดเจดีย์ยอดทอง

2 out of 5
Rating: 2
วัดเจดีย์ยอดทอง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองพิษณุโลก บนถนนพญาเสือ ทางเดียวกับวัดอรัญญิก ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ทรงดอกบัวตูมที่เป็นศิลปสุโขทัยเพียงองค์เดียวที่พบในพิษณุโลก เจดีย์มีฐานกว้างประมาณ 9 เมตร สูง 21 เมตร เฉพาะที่ยอดทรงดอกบัวตูมนั้น ได้เห็นรอยกระเทาะของปูนทำให้แลเ ห็นการเสริมยอดโดยการพอกปูนเพิ่มที่ยอดแหลมของดอกบัว
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์) จังหวัดพิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน "จ่าทวี" เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ก่อตั้งเมื่อปี 2533 จัดตั้งขึ้นหลังจากที่ท่านได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่สะสมไว้เป็นจำนวนมากมาจัดแสดง พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไทยในอดีตซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างน่าสนใจ และดำเนินการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมศึกษาหาความรู้ พิพิธภัณฑ์นี้ก่อกำเนิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงชีวิตจิตใจของ จ่าทวี ชาวบ้านธรรมดาๆ ผู้สร้างตัวเองขึ้นมาจากความยากจน เคยรับราชการทหาร ต่อมาออก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

0 out of 5
Rating: 0
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปหล่อ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนั่ง พระหัตถ์ขวา ทรงสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ กรุงศรีอยุธยา บริเวณที่ตั้งศาลนี้ แต่เดิมคือ บริเวณพระราชวังจันทร์ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพที่นี่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๐๙๘ ศาลปัจจุบันนี้ สร้างเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ นอกจากวัดที่กล่าวมาแล้ว พิษณุโลก ยังมีวัดเก่าแก่อีกลายแห่ง เช่น วัดเจดีย์ยอดทอง และ วัดอรัญญิก ทั้งยังมีชื่อเสียง ในเ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
พิษณุโลก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มานานควบคู่มากับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีชื่อเรียกต่างๆ กันในศิลาจารึก ตำนาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สระหลวง ทวิสาขะ ไทยวนที อกแตก และพิษณุโลก ตำนานการสร้างเมืองพิษณุโลก “แต่ชาติก่อน พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเป็นภิกษุได้สร้างพระไตรปิฎกเพื่อศาสนา พระกกุสนธิ์เจ้า ครั้งพระองค์เกิดมาตรัสรู้ในไตรปิฎกทั้งสามพระองค์จึงรู้ในพระทัยว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตทางตะวันตก ตะวันออก แล้วเสด็จไปอาศัยจึงหันใต้ต้นสมอ และควรไปสร้างเมืองไว้ในสถานทันที พระเจ้าศรีธ
รายละเอียดเพิ่มเติม

วงเวียนสถานีรถไฟ

2 out of 5
Rating: 2
วงเวียนสถานี รถไฟ อยู่บริเวณหน้า สถานีรถไฟ สถานีพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างในปี 2542 อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน และอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดราชบูรณะ เป็นสวนสาธารณะที่ติดริมแม่น้ำน่าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้พักผ่อน ในยามเย็นผู้คนจะมาออกกำลังกาย และนั่งชมแม่น้ำน่าน ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม