แผนที่ สถานศึกษา พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล โรงเรียน พิษณุโลกไลฟ์

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-2029,0-5530-2032 โทรสาร 0-5530-2030 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก โรงเรียน บทพ (ศวพ.)

0 out of 5
Rating: 0
ที่อยู่ : 601 พระองค์ขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :055-259003, 055-230531-2, 055230529 โทรสาร :055-275139, 055-251397
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก

2 out of 5
Rating: 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5525-8570 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก

5 out of 5
Rating: 5
วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก)

5 out of 5
Rating: 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก) Suan Dusit Rajabhat University ที่ตั้ง : 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

5 out of 5
Rating: 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ส่วนวังจันทน์ เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

5 out of 5
Rating: 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7058 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 out of 5
Rating: 0
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

4 out of 5
Rating: 4
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก บรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ (055) 258077
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

1 out of 5
Rating: 1
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา ที่ตั้ง 72 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-244551, 055-258628 โทรสาร 055-244550
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนไทยกล้าวิทยา

4 out of 5
Rating: 4
โรงเรียนไทยกล้าวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา 61/2 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

3 out of 5
Rating: 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8861 โทรสาร 0-5521-4750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

3 out of 5
Rating: 3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพิษณุโลก เขต 1 28 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์)

5 out of 5
Rating: 5
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฏร์อุปถัมภ์) ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-302768 โทรสาร : 055-320717 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

4 out of 5
Rating: 4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก 228 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 : Fax. & Tel. 0 5530 2618 ต่อ311 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนจ่าการบุญ

0 out of 5
Rating: 0
โรงเรียนจ่าการบุญ ถนนจ่าการบุญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.(055) 258377 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป้อมเพชร

0 out of 5
Rating: 0
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา ที่อยู่ : 80/143 ถนน วังจันทร์ ตำบล ในเมือง ำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โทรศัพท์ : 055-242287
รายละเอียดเพิ่มเติม