แผนที่ อื่นๆ พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล ตลาด พิษณุโลกไลฟ์

ตลาดบ้านคลอง

4 out of 5
Rating: 4
ตลาดบ้านคลอง เป็นตลาดสดขายสินค้า อุปโภค บริโภค เป็นตลาดสดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดสถานีรถไฟ

3 out of 5
Rating: 3
ตลาดสถานีรถไฟ เป็นตลาดขายสินค้าสด มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆ มากมาย เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ตีห้า - สองทุ่ม โดยประมาณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดโคกมะตูม

3 out of 5
Rating: 3
ตลาดโคกมะตูม เป็นตลาดขายสินค้าสด มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆ มากมาย เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ตีห้า - สองทุ่ม โดยประมาณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดวัดจุฬา

5 out of 5
Rating: 5
ตลาดวัดจุฬา เป็นตลาดสดเล็กๆ อยู่ทางไปวัดจุฬา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใต้)

2011-07-31 22:13:02
2 out of 5
Rating: 2
ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ พิษณุโลกไนท์บาซ่า ริ่มแม่น้ำน่าน เป็นตลาดขายสินค้าสด มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆ มากมาย เปิดทำการทุกวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม