แผนที่ ส่วนราชการ พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล สถานที่ราชการ พิษณุโลกไลฟ์

สถานีดับเพลิง จ.พิษณุโลก

2 out of 5
Rating: 2
สถานีดับเพลิง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-258000, 055-230666
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก

2011-04-10 19:15:33 191, ฉุกเฉิน, ตำรวจ,
2 out of 5
Rating: 2
สถานีตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก สำหรับผู้มีความประสงค์ร้องทุกข์ ทำเรื่องต่างๆ คงต้องที่ก่อนนะครับ สถานีตำรวจภูธร พิษณุโลกตั้งอยู่ตรงข้ามกับ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านหลังติดกับแม่น้ำน่านและสวนชมน่าน สำหรับเบอร์โทรฉุกเฉิน 055-258777 , 055-225012
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีรถไฟ จ.พิษณุโลก

2 out of 5
Rating: 2
สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก สถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 389 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด รหัสสถานี 1118 ชื่อในภาษาไทย พิษณุโลก ชื่อในภาษาอังกฤษ Phitsanulok ตัวย่อ พล. ตัวย่อภาษาอังกฤษ PHL ชั้นสถานี 1 อาณัติสัญญาณ ไฟสี ที่อยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนชานชาลา 7 ชานชาลาราง โทรศัพท์ 055-258005
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 2

4 out of 5
Rating: 4
สำนักงานเทศบาลพิษณุโลกนี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

3 out of 5
Rating: 3
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (+66) 0 5598 3221 - 30 โทรสาร (+66) 0 5598 3221 - 30 ต่อ 221
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก

2 out of 5
Rating: 2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 122 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-2004 โทรสาร 0-5525-2037
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 0-5525-8007 โทรสาร : 0-5524_5136
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาล จังหวัดพิษณุโลก

3 out of 5
Rating: 3
ที่ตั้ง : ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055258599(ผอ. ศาล),055246847(ประชาสัมพันธ์) | โทรสาร. 055258393(ผอ.ศาล),055258099(ประชาสัมพันธ์) E-Mail : pslc@coj.go.th URL :
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-258947 , 055-282107 , 055282108 http://www.phitsanulok.go.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก

5 out of 5
Rating: 5
อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ตั้ง ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-245081 , 055-252931 E mail : led20606@led.go.th Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก

5 out of 5
Rating: 5
ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ : 65000 ชื่อ : ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ที่ตั้ง : 118ถนนพุทธบูชา ในเมือง เมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ : 0 5525 8013
รายละเอียดเพิ่มเติม