แผนที่ พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล จุดสนใจ จุดสังเกต พิษณุโลกไลฟ์

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-2029,0-5530-2032 โทรสาร 0-5530-2030 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก โรงเรียน บทพ (ศวพ.)

5 out of 5
Rating: 5
ที่อยู่ : 601 พระองค์ขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :055-259003, 055-230531-2, 055230529 โทรสาร :055-275139, 055-251397
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก

4 out of 5
Rating: 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เลขที่ 60 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5525-8570 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก

5 out of 5
Rating: 5
วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด

3 out of 5
Rating: 3
กำหนดเวลาเดินรถของพิษณุโลกยานยนต์ เที่ยวไป จากกรุงเทพฯ เวลาออก เวลาถึง สายที่/เส้นทาง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง 07:00 - 12:00 รถทัวร์สาย 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1) 08:00 - 13:00รถทัวร์สาย 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1) 09:00 - 14:00 รถทัวร์สาย 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1) 10:00 - 15:00 รถทัวร์สาย 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก *vip* 10:30 - 15:30รถทัวร์สาย 963 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1) 11:00 - 16:00 รถทัวร์สาย 913 กรุงเทพ-พิษณุโลก (air1) 12:30 - 17:30 รถทัวร์สาย 965 กรุงเทพ-พิ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬากลางประจำจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก)

5 out of 5
Rating: 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก) Suan Dusit Rajabhat University ที่ตั้ง : 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

0 out of 5
Rating: 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ส่วนวังจันทน์ เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 out of 5
Rating: 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

1 out of 5
Rating: 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7058 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพิษณุเวช

1 out of 5
Rating: 1
ตั้งอยู่เลขที่ 211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรฯ 055-909-000 แฟกซ์ 055-909-005, 055-909-015 อีเมล pitsanuvej@psv.co.th www.pitsanuvej.com Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรวมแพทย์

3 out of 5
Rating: 3
ตั้งอยู่เลขที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 055 - 219307 - 16 แฟ็กซ์ : 055-241934 อีเมล์ : ruamphat.pl@gmail.com เว็บไซค์ : www.ruamphat.com Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

2 out of 5
Rating: 2
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่ตั้ง : 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 055-219844 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรัตนเวช

0 out of 5
Rating: 0
โรงพยาบาลรัตนเวช พิษณุโลก Ratanavej Hospital 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5521-2222 Fax.0-5530-3703 Emergency call 0-5521-2222 ต่อ 2127-29 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

0 out of 5
Rating: 0
ที่อยู่ 262/55 อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055218777 โทรสาร 055245678,055284226,055284231 อีเมล Inter_Phitsanulok@hotmail.com เวลาทำการ ทำการทุกวัน 00:00-24:00
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรัตนเวช 2

2 out of 5
Rating: 2
โรงพยาบาลรัตนเวช 2 พิษณุโลก Ratanavej Hospital 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5521-2222 Fax.0-5530-3703 Emergency call 0-5521-2222 ต่อ 2127-29 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
ที่อยู่ 5/6 พระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055212333-5 โทรสาร 055212080 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 00:00-00:00 ทำการทุกวัน 08:00-18:00
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีดับเพลิง จ.พิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
สถานีดับเพลิง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-258000, 055-230666
รายละเอียดเพิ่มเติม