แผนที่ พิษณุโลก

ดูแผนที่เต็ม

ข้อมูล จุดสนใจ จุดสังเกต พิษณุโลกไลฟ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช

4 out of 5
Rating: 4
ตั้งอยู่เลขที่ 211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรฯ 055-909-000 แฟกซ์ 055-909-005, 055-909-015 อีเมล pitsanuvej@psv.co.th www.pitsanuvej.com Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรวมแพทย์

1 out of 5
Rating: 1
ตั้งอยู่เลขที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 055 - 219307 - 16 แฟ็กซ์ : 055-241934 อีเมล์ : ruamphat.pl@gmail.com เว็บไซค์ : www.ruamphat.com Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่ตั้ง : 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร : 055-219844 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

0 out of 5
Rating: 0
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก สนามกีฬากลางประจำจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรัตนเวช

1 out of 5
Rating: 1
โรงพยาบาลรัตนเวช พิษณุโลก Ratanavej Hospital 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5521-2222 Fax.0-5530-3703 Emergency call 0-5521-2222 ต่อ 2127-29 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

1 out of 5
Rating: 1
ที่อยู่ 262/55 อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055218777 โทรสาร 055245678,055284226,055284231 อีเมล Inter_Phitsanulok@hotmail.com เวลาทำการ ทำการทุกวัน 00:00-24:00
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรัตนเวช 2

4 out of 5
Rating: 4
โรงพยาบาลรัตนเวช 2 พิษณุโลก Ratanavej Hospital 138 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.0-5521-2222 Fax.0-5530-3703 Emergency call 0-5521-2222 ต่อ 2127-29 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พิษณุโลก

1 out of 5
Rating: 1
ที่อยู่ 5/6 พระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055212333-5 โทรสาร 055212080 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 00:00-00:00 ทำการทุกวัน 08:00-18:00
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

2 out of 5
Rating: 2
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก บรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ (055) 258077
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก)

1 out of 5
Rating: 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก) Suan Dusit Rajabhat University ที่ตั้ง : 103/8 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

4 out of 5
Rating: 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ส่วนวังจันทน์ เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8584, 0-5525-1206, 0-5525-9927 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

3 out of 5
Rating: 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7058 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 out of 5
Rating: 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

0 out of 5
Rating: 0
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา ที่ตั้ง 72 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-244551, 055-258628 โทรสาร 055-244550
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนไทยกล้าวิทยา

2 out of 5
Rating: 2
โรงเรียนไทยกล้าวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา 61/2 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

4 out of 5
Rating: 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8861 โทรสาร 0-5521-4750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

5 out of 5
Rating: 5
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพิษณุโลก เขต 1 28 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

4 out of 5
Rating: 4
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, เลขที่ 2 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-2029,0-5530-2032 โทรสาร 0-5530-2030 Url :
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก โรงเรียน บทพ (ศวพ.)

4 out of 5
Rating: 4
ที่อยู่ : 601 พระองค์ขาว อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :055-259003, 055-230531-2, 055230529 โทรสาร :055-275139, 055-251397
รายละเอียดเพิ่มเติม